top of page

1,5 meter protocol

In dit protocol beschrijven we hoe we de huidige coronamaatregelen willen hanteren in Zwembad Ruinen. 

Dit is de invulling en aanvulling van het “Landelijk protocol verantwoord zwemmen” voor Zwembad Ruinen en protocol “Verantwoord sporten” van NOC/NSF. 

In Zwembad Ruinen hebben we verschillende situaties tijdens openingstijden. In de ochtend worden er baantjes gezwommen. In de middag komt vaak de jeugd. En ‘s-avonds worden er baantjes gezwommen en zijn er tal van bewegings- en lesactiviteiten.  

Verder zijn er in het weekend vrije openingstijden waar alles door elkaar loopt. We beschrijven per situatie hoe we de huidige coronamaatregelen kunnen waarborgen.  

 

Algemene regels en maatregelen bovenop de regels “voor zwemmers” in het standaard protocol. 
 1. De “perrons” rond de baden zijn in principe alleen toegankelijk voor personeel.  

 1. De kiosk zal open zijn voor afhalen met beperkt assortiment.  

 1. Het ondiepe bad is alleen toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar. Alleen als de drukte het toelaat mogen ouders bij hun eigen kinderen in het water van het ondiepe bad na toestemming van het dienstdoende badpersoneel. 

 1. Ouders houden toezicht op hun eigen kinderen in het kleuterbad en blijven 1,5 meter uit elkaar.  

 1. Het hele terrein en de baden zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën (zie plattegrond). Deze indeling is op diverse plaatsen aangeplakt op het terrein. Er komt een apart stuk ligweide voor 13+. De rest van de lig- en speelweide is alleen voor 12-. Geen ouders op het veld voor 12-. 

 1. De WC’s zijn voorzien van desinfectie voor toiletbrillen. Er zijn maar twee van de vijf WC’s open. 

 1. De wellness faciliteiten zoals de nekdouches, massagestralen en bubbels blijven voorlopig buiten werking. 

 1. Het chloorgehalte van de baden is verhoogd van 0,8 naar 1,0 mg per liter. De pH wordt verhoogd naar 7,0. 

 1. Zwemlessen worden ingevuld met drijfpakjes. Daarmee kan de 1,5 meter tot de zwemonderwijzer zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Zelfde insteek als jongste kinderen in het basisonderwijs. 

 1. Iedereen die zich niet houdt aan de 1,5 meter buiten het water wordt direct verwijderd en is minimaal 14 dagen niet meer welkom in alle zwembaden van De Wolden. Er wordt niet gewaarschuwd. 

 1. Al het toezichtpersoneel wordt geacht ook toezicht te houden op de corona regels. Zij zijn dus allemaal “corona verantwoordelijke” 

 

Overal waar het protocol niet in voorziet beslist het dienstdoende badpersoneel op basis van de actuele situatie. 

 

 

 

Verschillende situaties. 
 1. Ochtendopening van 07.00-10.00 
  Per 19 mei hoeft in het water geen afstand meer gehouden te worden. Wel vinden veel zwemmers het prettig om niet te dicht op elkaar te zwemmen. We houden ons daarom aan de vuistregel maximaal 30 zwemmers per bad. In totaal voor beide baden dus maximaal 60 zwemmers. De ervaring leert dat we in de ochtenduren tussen 07.00 en 10.00 max 70 zwemmers krijgen. We verwachten daar geen schaarste.  
  Als de baden toch onverhoopt te vol zijn, zal gewacht moeten worden op een vrije plaats in het water. Badpersoneel beslist steeds wanneer dat het geval is. 

 

 1. Middagopening 14.15-17.00 
  Tijdens de middagopening wordt het wellnessbad gereserveerd voor baantjes zwemmen 18+. 
  In het diepe bad mag vrij gezwommen worden. Een zwemdiploma is daar verplicht. 
  Afhankelijk van de drukte en behoefte is er nog één ronde voor baantjes zwemmen beschikbaar voor alle leeftijden. Afhankelijk van de drukte kan de zwemtijd beperkt worden zodat iedereen aan de beurt komt om te zwemmen. Dienstdoende badpersoneel beslist.  
   

 1. Avondopening 

In de avonden gaan we het diepe bad alleen gebruiken voor activiteiten zoals wobbleles, aquarobic, etc. De basischooljeugd kan oefenen voor de gevorderden zwemdiploma’s. Het wellnessbad wordt gereserveerd voor baantjeszwemmen. Max dus 30 zwemmers. Als dat te veel drukte oplevert gaan we met blokken of reservering werken. 

 

 1. Weekenden, vrije dagen, etc. 

In weekenden wordt er in eerste instantie gewerkt als tijdens de middagopenstelling. 

 
Hittegolf  

Bij grote warmte en te verwachten drukte gaan we werken in blokken van ongeveer drie uur en een on-line reserveringssysteem. Alleen toegang tot het terrein met reservering. Na ieder blok wordt het zwembad korte tijd gesloten zodat iedereen het terrein kan verlaten. WC’s en kleedruimtes worden dan extra gereinigd. Bij de start van een blok is het eerste kwartier alleen voor abonnementhouders om eventuele rijen zo kort mogelijk te houden. Kaartjes voor blokken worden on-line aangeschaft zodat die alleen gescand hoeven te worden en de rijen voor de kassa zo klein mogelijk blijven. 

Registratie 

Om iedereen te registreren is er alleen toegang als het toegangsbewijs gescand wordt. Dus in principe alleen met abonnementen of online gekochte 10 badenkaarten en losse kaartjes. Aan het loket gekochte kaartjes moeten bezoekers zich registreren. 

Doorontwikkeling 

Ook wij blijven “op zicht” varen zoals de premier dat noemt. 

Indien nodig zal dit protocol steeds worden bijgesteld 

Hoofdregel blijft maximale bezetting van de baden. Daar wordt extra personeel op ingezet. Ook qua tellen. 

We blijven graag in gesprek met de gemeente om samen de voorschriften op een zo gastvrij mogelijke manier te implementeren.  

 

 

19 mei 2021, Bestuur Zwembad Ruinen 

indeling zwembad

zwembadindeling mei 2021 V2.png
bottom of page